Jak seřídit třístupňovou nábu Sturmey Archer na Bromptonu

Na Bromptonech vybavených třístupňovými nábami Sturmey-Archer je seřízení přehazování velmi jednoduché. Bohužel to málokterý servisák někdy viděl a tak v něm chybují stále dokola.

Popsáno je v originál anglickém návodu v textu k obrázku 5:

  1. Přehoďte si na pravém ovladači na nejtěžší převod tj. páčkou zcela vlevo viz 1.obrázek
  2. Přehoďte páčku do prostřední pozice tj. na 2jku, tím se napne správně lanko 2.obrázek
  3. Při takto nastaveném ovladači zírejte dírou v matce na pravé straně zadní náby dovnitř obrázek 3 a 4
  4. Když si zatáhnete za řadící řetízek, uvidíte jak řetízek přechází v pevnou tyčku. Tato hrana by měla lícovat s hranou závitu černé osy viditelnou v díře matice, stuace naznačená na kresbě z manuálu, obrázek 5
  5. Lícování dosáhnete šroubováním tyčky na druhém konci řetízku, viz poslední obrázek. Povolíte kontramatku, zašroubováním nebo naopak vyšroubováním tyčky do trubičky seřídíte řazení a zase pevně utáhnete kontramatku.

POZOR Řadící tyčinka je do náby zašroubována a jestliže jste např. při výměně duše celou řadící tyčinku vytočili ven z náby, tak ji při vracení nesmíte utáhnout na doraz. Správně ji jemně úplně zašroubujete a pak jí o 1,5 otočky zpět povolte, aby si řetízek při řazení mohl najít volně správnou polohu sám. Při úplném dotažení se bude páčit, řazení půjde ztuha a dojde časem k jeho přetržení.